S vlkem na ledě dne 27. 9. 2018

Městský obvod Plzeň 1 ve spolupráci s hokejovým klubem HC Pilsen Wolves pořádal dne 27.9.2018 DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ ICE ARENY PLZEŇ. Akce PLZEŇSKÁ JEDNIČKA S VLKEM NA LEDĚ proběhla pod záštitou místostarosty MO Plzeň 1 pana Jiřího Uhlíka, MBA.

Program byl rozdělen do několika různých částí. Úvodní část byla věnována dětem ze základních a mateřských škol ÚMO Plzeň 1. Kdo měl zájem, mohl si vyzkoušet první krůčky na ledě pod vedením profesionálních trenérů. Půjčovali jsme základního vybavení – brusle, helma. V případě zájmu si zde bylo možné vyzkoušet a následně sjednat výukové kurzy bruslení pro MŠ a ZŠ v průběhu celé sezóny. Informace a rezervace u pí Pšeničkové na tel. 774 093 235.

Druhá část simulovala hokejový zápas ve stylu „rybník.“ Jednotlivé týmy byly sestaveny z registrovaných hráčů klubu a jejich „nehokejových“ kamarádů, spolužáků a sousedů. Závěrečná část celého sportovního odpoledne byla věnována volnému bruslení rodičů, dětí a široké veřejnosti společně s maskotem klubu VLKEM CHLUPEM. K dispozici byli i profesionální hokejoví trenéři, kteří ochotně poradili a pomohli všem zúčastněným.

Po celou dobu akce byli na stadionu i na ledě přítomni trenéři a zaměstnanci HC Pilsen Wolves, kteří poskytovali případnou pomoc, radu či informace o veškerých akcích klubu. Těmi se rozumí příměstské letní tábory, mimohokejové aktivity, tréninky, zápasy či kurzy bruslení. Fotografie z akce si můžete prohlédnout zde.

Týden hokeje 19. září 2018

Hokejový klub Pilsen Wolves dne 19. září 2018 spoluorganizoval akci Týden hokeje na zimním stadionu Košutka ve spolupráci s městským obvodem Plzeň 1 a Českým hokejovým svazem. První seznámení s bruslením si vyzkoušelo 33 dět. Před zimním stadionem byl nainstalován nafukovací skákací hrad, který dětem pomohl uvolnit se a odbourat prvotní strach a ostych. Z tváří nadšených dětí bylo možné vyčíst, že si akci moc užily a odnesly si z ní mnoho nových zážitků i dovedností. Maskot klubu vlk Chlup bedlivě dohlížel nad prvními krůčky dětí na ledě, byl jim nápomocen v nesnázích a rozesmával jejich tváře. Pevně věříme, že happening přispěje k rozšíření počtu vlčat a vlků naší smečky. Přihlásit se můžete zde.

Festival sportu Wannado

15. září 2018 se naše Vlčí smečka zúčastnila festivalu Wannado. Děti si zde mohly vyzkoušet různé sporty včetně našeho oblíbeného hokeje. Nový atletický stadion ve Skvrňanech všem poskytl velmi příjemné zázemí. Počasí se vydařilo a všichni jsme si užili pohodovou a zábavnou sobotu. Pevně věříme, že mnoho dětí si k nám přijde se smečkou zabruslit. Moc se těšíme se na nová vlčata! Zde se můžete do smečky přihlásit.