Městský obvod Plzeň 1 ve spolupráci s hokejovým klubem HC Pilsen Wolves pořádal dne 27.9.2018 DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ ICE ARENY PLZEŇ. Akce PLZEŇSKÁ JEDNIČKA S VLKEM NA LEDĚ proběhla pod záštitou místostarosty MO Plzeň 1 pana Jiřího Uhlíka, MBA.

Program byl rozdělen do několika různých částí. Úvodní část byla věnována dětem ze základních a mateřských škol ÚMO Plzeň 1. Kdo měl zájem, mohl si vyzkoušet první krůčky na ledě pod vedením profesionálních trenérů. Půjčovali jsme základního vybavení – brusle, helma. V případě zájmu si zde bylo možné vyzkoušet a následně sjednat výukové kurzy bruslení pro MŠ a ZŠ v průběhu celé sezóny. Informace a rezervace u pí Pšeničkové na tel. 774 093 235.

Druhá část simulovala hokejový zápas ve stylu „rybník.“ Jednotlivé týmy byly sestaveny z registrovaných hráčů klubu a jejich „nehokejových“ kamarádů, spolužáků a sousedů. Závěrečná část celého sportovního odpoledne byla věnována volnému bruslení rodičů, dětí a široké veřejnosti společně s maskotem klubu VLKEM CHLUPEM. K dispozici byli i profesionální hokejoví trenéři, kteří ochotně poradili a pomohli všem zúčastněným.

Po celou dobu akce byli na stadionu i na ledě přítomni trenéři a zaměstnanci HC Pilsen Wolves, kteří poskytovali případnou pomoc, radu či informace o veškerých akcích klubu. Těmi se rozumí příměstské letní tábory, mimohokejové aktivity, tréninky, zápasy či kurzy bruslení. Fotografie z akce si můžete prohlédnout zde.