HOKEJOVÝ KLUB  PILSEN WOLVES

Filozofie klubu

Hokejový klub Pilsen Wolves „Plzeňští Vlčáci“ byl založen Václavem Zunou v roce 2012. Hlavním záměrem klubu je rozvoj hokejové mládeže v Plzni a okolí s využitím moderních výchovných a trenérských metod. Hokej sice patří k nejoblíbenějším kolektivním sportům v Česku, ale v posledních letech zaznamenáváme klesající zájem o tento tradiční sport. Co s tím?

Naším cílem je dosáhnout toho, aby se z dětí stávali nejenom dobří sportovci, ale především zdraví a dobře charakterově vybavení jedinci, kteří v dospělosti budou moci hrát vůdčí úlohu ve společnosti. Budování zdravého sebevědomí a sebeúcty jdou ruku v ruce s hrdostí na tým, za který hrají. Současně se u dětí posiluje pocit zodpovědnosti, neboť každé lajdáctví a nekázeň nevede jen k vlastnímu neúspěchu, ale i k neúspěchu celého týmu a kamarádů, se kterými hrají.

Proto i název klubu není pouhým pojmenováním klubu, ale odkazuje na výchovu vlčat ve vlčí smečce a současně charakterizuje místo v kolektivu, kde schopnosti každého jednotlivého vlka znamenají úspěch celé smečky. Stejně tak, jako přežití v divoké přírodě, také sportovní zápolení vyžaduje odvážného ducha, čestnost, soudržnost, pracovitost, tolerantnost a odolnost. Všechny tyto charakterové vlastnosti pomáhá budovat láska ke sportovnímu zápolení. Proto jsme se vydali touto cestou, po které chceme naše, a hlavně vaše, malé vlky vést.

V kontextu výše zmíněné filozifie se klub rozhodl změnit dosavadní pojetí klubového hokeje a nabízí nejen ryze sportovní náplň, ale i další atraktivní mimohokejové aktivity. Tyto aktivity rozvíjí pohybové, vědomostní i charakterové vlastnosti dětí a zlepšují soudružnost kolektivu dětí, rodičů a trenérů. Chceme, aby se děti v klubu cítily dobře a jedinou cestou k tomuto cíli je moderní komplexní výchova mládeže, se kterou právě přichází náš klub Pilsen Wolves.

Filozofie klubu 

Hokejový klub Pilsen Wolves „Plzeňští Vlčáci“ byl založen Václavem Zunou v roce 2012. Hlavním záměrem klubu je rozvoj hokejové mládeže v Plzni a okolí s využitím moderních výchovných a trenérských metod. Budování zdravého sebevědomí a sebeúcty jdou ruku v ruce s hrdostí na tým, za který hrají. Název klubu není pouhým pojmenováním klubu, ale odkazuje na výchovu vlčat ve vlčí smečce a současně charakterizuje místo v kolektivu, kde schopnosti každého jednotlivého vlka znamenají úspěch celé smečky. Klub se rozhodl změnit dosavadní pojetí klubového hokeje a nabízí nejen ryze sportovní náplň, ale i další atraktivní mimohokejové aktivity. Chceme, aby se děti v klubu cítily dobře a jedinou cestou k tomuto cíli je moderní komplexní výchova mládeže, se kterou právě přichází náš klub Pilsen Wolves.

Tréninkový proces jako hlavní nástroj hokejové výchovy v klubu

Klíčovým aspektem výchovy je pro nás vztah mezi tréninkovým procesem a herním výkonem v zápasech. Základním kamenem tohoto bodu je idea moderních strukturovaných tréninkových jednotek. Ty hráče motivují k nejvyšší výkonnosti a účelovosti bez ztráty motivace ke hře, kterou vytvořil při založení klubu Václav Zuna. Následný rozvoj těchto systémů, společně s prvky nejnovějších tréninkových metod, vnesl do klubu Petr Jonák, držitel nejvyšší americké licence Coaches Level 5. Tento komplex tréninkového procesu nepřináší pouze herní zdokonalování, ale buduje a posiluje lásku ke hře a prožitku z ní nejen v zápasech, ale i při trénincích.

„Hra nám ukazuje, co a jak máme trénovat. Učíme a trénujeme hrou“

Staneš se členem vlčí smečky?

První trénink je bezplatný. Vyberte ten pravý kurz bruslení pro vaše dítě v Plzni.

Zázemí smečky

Zimní stadion ICE ARENA PLZEŇ byl zprovozněn 1. 9. 2009 a od té doby se neustále rozvíjí v nabídce služeb pro své návštěvníky. Vlčí smečka využívá ledové plochy a prostory stadionu od roku 2012. Stadion má po celý rok k dispozici 2 zastřešené ledové plochy o rozměrech 28x58m. Součástí areálu je i příjemná restaurace s výhledem na obě hrací plochy a Fitness studio.

Krašovská Aktivity centrum Plzeň, se stalo pro smečku zázemím pro tréninky mimo led. Aktivity centra jsou podporovány městem Plzeň a nabízí kvalitu té nejvyšší úrovně.

Vzdělávání smečky probíhá na 1. Základní škole v Plzni, která poskytuje Vlkům vysoký standart výuky a příjemné prostředí. Škola je vybavena dvěma učebnami PC, multimediálním centrem, keramickou dílnou, školním divadlem, tanečním sálkem, posilovnou, dopravním hřištěm, novým atletickým areálem, krytým bazénem a třemi tělocvičnami. Škola nabízí kvalitní výuku jazyků (angličtina, němčina a francouzština). Ze školy jsou Vlčáci po vyučování vyzvednuti trenérem a jedou společně na trénink.

Zimní stadion ICE ARENA PLZEŇ byl zprovozněn 1. 9. 2009 a od té doby se neustále rozvíjí v nabídce služeb pro své návštěvníky. Vlčí smečka využívá ledové plochy a prostory stadionu od roku 2012. Stadion má po celý rok k dispozici 2 zastřešené ledové plochy o rozměrech 28x58m. Součástí areálu je i příjemná restaurace s výhledem na obě hrací plochy a Fitness studio.

Krašovská Aktivity centrum Plzeň, se stalo pro smečku zázemím pro tréninky mimo led. Aktivity centra jsou podporovány městem Plzeň a nabízí kvalitu té nejvyšší úrovně.

Vzdělávání smečky probíhá na 1. Základní škole v Plzni, která poskytuje Vlkům vysoký standart výuky a příjemné prostředí. Škola je vybavena dvěma učebnami PC, multimediálním centrem, keramickou dílnou, školním divadlem, tanečním sálkem, posilovnou, dopravním hřištěm, novým atletickým areálem, krytým bazénem a třemi tělocvičnami. Škola nabízí kvalitní výuku jazyků (angličtina, němčina a francouzština). Ze školy jsou Vlčáci po vyučování vyzvednuti trenérem a jedou společně na trénink.

Psali o Nás

  • 2018  Letní příprava Pilsen Wolves finišuje! Nechybělo ani rugby, QAP.CZ  čti více…
  • 2018  Pilsen Wolves ovládli turnaj v Karlových Varech! Soupeře válcovali i mimo led , QAP.CZ  čti více…
  • 2015 Smečka se rozrůstá. Pilsen Wolves hlásí přes 130 dětí, PLZEŇSKÝ DENÍK, čti více
  • 2015 Místo nadávek založil hokejový klub, kde mají šanci i chudí, Novinky.cz čti více

Indicie smečky

Sídlo klubu: Studentská 2143/117, Bolevec, 323 00 Plzeň
Identifikační číslo: 01170619
číslo účtu: 115-5814040207/0100
Právní forma: Spolek
Zázemí: ICE ARENA PLZEŇ na Košutce
Barvy klubu: červená, modrá, šedá

Maskot smečky vlk Chlup

Znak klubu

Indicie smečky

Sídlo klubu: Studentská 2143/117, Bolevec, 323 00 Plzeň
Identifikační číslo: 01170619
číslo účtu: 115-5814040207/0100
Právní forma: Spolek
Zázemí: ICE ARENA PLZEŇ na Košutce
Barvy klubu: červená, modrá, šedá

Znak klubu

Maskot smečky vlk Chlup

Vzkaz smečky pro potencionální podporovatele

Vraťte se zpět do dětských let a položte si pár otázek. Co pro Vás bylo v dětství důležité? Co jste chtěli dělat a zažívat? V odpovědích vám nebude určitě chybět bezpečí, rodina, hra s kamarády a hlavně zábava. Protože to je to, co děti chtějí a rády dělají i dnes. Prostě se chovají jako děti.

V každé z těchto činností se projevuje potenciál dítěte, který máme povinnost podporovat a rozvíjet ho správným směrem. Vlčí smečka je skvělý prostor pro rozvoj potenciálu každého dítěte díky přátelskému a profesionálnímu přístupu ke každému malému vlkovi a vlídnému prostředí smečky.

Staň se jedním z nás! Ať už v roli povzbuzujícího rodiče, přítele smečky, oddaného trenéra nebo finančního podporovatele. S vaší podporou bude smečka silnější!


MEDIÁLNÍ PARTNEŘI