Nový projekt hokejového klubu Pilsen Wolves a sportovní služby TCC se zaměřuje na systematický rozvoj individuálních dovedností jednotlivých hráčů.

Je běžné, že si individuální tréninky zajišťuje každý hráč/rodič sám. Ne vždy je zajištěna vazba mezi trenérem v klubu a trenérem na kempech mimo klub. Tento přístup může narušovat kolektivní vnímání hry a posouval hráče spíše k individualismu. A to se neblaze projevuje při utkáních.

Z tohoto důvodu se zrodil nový projekt smečky. Projekt je vybudovaný na vzájemné spolupráci klub-hráč-rodič-mimo klubový trenér. Po vzájemné konzultaci s klubovým trenérem se definují individuální nedostatky hráčů. Na ty se následně zaměří trenér na individuálních trénincích, aby se maximalizoval komplexní hokejový rozvoj dětí. To se týká například techniky bruslení/powerskating, technika hole, střelba a jiné. V rámci individuálních tréninků se jeden trenér věnuje maximálně třem hráčům, aby se zachovalo kolektivního vnímání hry dětmi. Současně je možné dostatečně se věnovat opravám nedostatků hráčů. Jedna skupina dětí se bude vždy zaměřovat na zdokonalení stejného nedostatku.

Projekt navazuje na úspěšnou spolupráci se sportovní služby TCC, které vede pan Tomáš Ceperko. Tréninky jsou určeny pro hráče HC Pilsen Wolves a probíhají na zimním stadionu ICE ARENA Plzeň. Rezervace individuálních tréninků je možná na adrese www.tcc-sportovnisluzby.cz a to nejdéle 24 hodin před tréninkem. Přihlaste se do klubu Pilsen Wolves a využijte tuto mimořádnou nabídku. Přihláška zde.